Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint – a partnerségi-, valamint a közigazgatási szervekkel történt véleményezési eljárás lefolytatása után - elkészült Balatonlelle Város Településképi Arculati Kézikönyve, melyet a Képviselő-testület a 204/2017. (XII.21.) KT számú határozatával jóváhagyott.

A településképi arculati kézikönyv megtekinthető a város honlapján ITT.

Balatonlelle, 2018. január 04.

Tisztelettel

Kenéz István

polgármester

Térkép