Lomtalanítás 2017

pelsokom
A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonlelle területén lomtalanítást szervez.

A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak.

 

Lomhulladék kihelyezésének időpontja:
október 09. hétfőtől - október 15. vasárnapig

Lomhulladék elszállításának időpontja:
október 16. hétfő

Balatonlelle település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében a lomhulladékot a fent megjelölt időpontnak megfelelően szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

Térkép